• MEC/EMW

Rhannu pregethau gyda phobl sydd heb ddefnydd o'r we

Neges gan Tom Baker, Emmanuel Gabalfa


Fel eglwys, rydym yn defnyddio Twilio, cwmni technoleg sy'n galluogi i ddefnyddwyr danfon a derbyn galwadau ffôn, er mwyn rhannu ein pregethau gydag aelodau o'n heglwys sydd heb ddefnydd o'r we.


Rydym yn ddiolchgar iawn i'r dudalen we gan Paul Freeman-Powell (https://www.switchedonnetwork.com/2020/03/18/coronavirus-create-a-phone-number-which-plays-podcasts-or-sermon-recordings-over-the-phone/) sy'n rhoi cyfarwyddiadau clir iawn ynglŷn â gosod y gwasanaeth hwn i fyny. Er nad oes angen arbenigwr cyfrifiadur i osod y system i fyny, mae angen ychydig o sgiliau TG. Yn syml, mae Twilio yn galluogi chi i renti'r llinell. Maent yn cael ei defnyddio gan nifer o grwpiau seciwlar, ond be rydym ni yn ei wneud yw sicrhau bod y bobl sydd ddim yn gallu defnyddio'r we yn hyderus gydag opsiwn arall er mwyn wrando ar Air Duw yn cael ei phregethu. Mae'n gost effeithiol iawn, ac yn cymryd ychydig iawn o waith cynnal. Mae aelodau yn galw'r rhif, disgwyl am tua 30 eiliad, ac wedyn mae'r bregeth fwyaf diweddar o'n wefan yn cychwyn.

Os nad oes eglwysi yn gallu gosod hyn i fyny ond gydag aelodau bydd yn cael gwerth ohoni, yna mae yna groeso mawr iddynt ddefnyddio'r llinell rydym ni wedi gosod i fyny yn y cyfamser. Os felly, plîs e-bostiwch Tom Baker tombaker8596@hotmail.co.uk.

3 views0 comments

Recent Posts

See All