• MEC/EMW

Profiad o'r Eglwys ArleinMae 'Community in a Crisis' yn cynnal arolwg mewn i brofiadau pobl o eglwysi ar lein. Am fwy o wybodaeth am yr holiadur, ewch i'r dudalen hon, ac os hoffech lenwi'r holiadur yn y Gymraeg, dyma'r ddolen.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram