• MEC/EMW

Profiad o'r Eglwys ArleinMae 'Community in a Crisis' yn cynnal arolwg mewn i brofiadau pobl o eglwysi ar lein. Am fwy o wybodaeth am yr holiadur, ewch i'r dudalen hon, ac os hoffech lenwi'r holiadur yn y Gymraeg, dyma'r ddolen.

5 views0 comments

Recent Posts

See All