• MEC/EMW

Newyddion calonogol

Yng nghanol yr holl derfysg a newid roedden am rannu ychydig o newyddion da sy’n rhoi cipolwg ar yr hyn y mae Duw yn ei wneud ar hyn o bryd.


Rydym wedi clywed bod ysgol yn yr Alban oedd wedi gwrthod Beiblau gan y Gideoniaid am nifer o flynyddoedd wedi cysylltu gyda’r gangen leol i ofyn am Feiblau. Roedden nhw’n dweud fod nifer o blant wedi bod yn gofyn cwestiynau nad oedd modd iddynt eu hateb ac roeddent yn cofio fod adran yn rhoi darlleniadau o’r Beibl i gyd-fynd ag adegau anodd yn y Testament Newydd a ddosberthi’r gan y Gideoniaid. Roeddent am gael rhai cannoedd o gopïau wedi eu cludo i’r ysgol cyn iddi gau.
Roedd nifer o eglwysi wedi synnu wrth weld llawer mwy o bobl yn gwrando a gwylio’u gwasanaethau'r Sul diwethaf. Mae’n amlwg fod y cyfnod anodd a’r ffaith fod y pregethau ar lein yn annog pobl i wylio. Gwelodd un eglwys ddeg gwaith mwy o bobl nag yr oeddent yn ei ddisgwyl. Er bod rhaid bod yn ofalus wrth edrych ar niferoedd gwylio ar y we, mae’n amlwg fod mwy yn gwylio’r gwasanaethu ac mae rhai o’r rheiny yn bobl nad ydynt yn Gristnogion.
Mae nifer o eglwysi Cymraeg yn arbennig wedi eu hannog yn ystod y cyfnod hwn gan fod pobl wedi bod yn cysylltu yn dweud eu bod yn gwrando ar eu gwasanaethau.
Mae rhai gweinidogion ifancach sy’n pregethu’r efengyl wedi gweld nifer o ddrysau yn agor iddynt yn ddiweddar oherwydd bod rhai gweinidogion rhyddfrydol hŷn wedi gorfod hunan-ynysu. Er ein bod yn gweddïo y bydd Duw yn bendithio’r gweinidogion rhyddfrydol hŷn yn ystod y cyfnod yma, rydym yn diolch fod yr efengyl yn mynd ar led i lefydd newydd.
21 views0 comments

Recent Posts

See All