• steffanjob

Holi ar lein

Yfory, byddwn yn lansio ein cylchgrawn holi ar lein. Mae nifer wedi bod yn gofyn am adnodd efengylu dros y cyfnod hwn, ac felly gobeithiwn y bydd cael holi ar lein yn gymorth i bobl rannu erthyglau a storiau.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram