• steffanjob

Gwybodaeth i weindiogion

Rydym wedi cael rhai gweindiogion yn cysylltu yn gofyn a yw hi'n iawn mynd i'r eglwys i recordio gwasaneth. Bydd rhaid i bob person ddod i#w casgliad ei hunan ynghylch a oes angen gwneud hynny, ond mae'r wybodaeth yma ar wefan y llywodraeth.


Non-residential institutions - Exceptions
A minister of religion, to go to their place of worship, including to broadcast an act of worship to people outside the place of worship, whether over the internet or otherwise.
For the purpose of hosting essential voluntary or public service, such as food banks, homeless services, and blood donation sessions.

https://www.gov.uk/government/publications/further-businesses-and-premises-to-close/further-businesses-and-premises-to-close-guidance


Yn gywir am 9.00yh 25/3/2020

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram