• MEC/EMW

Galwad MEC i Weddi Haf 2020

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol, mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed o’r angen am weddi ac rydym wedi cynhyrchu Galwad i Weddi ychwanegol i annog Cristnogion i ymuno â ni i weddïo dros Gymru yn ystod yr haf.


Sut i gymryd rhan?
  • Ymunwch â’n rhestr bostio gweddi trwy’r wefan i dderbyn diweddariadau dyddiol. Rhannwch y canllaw gweddi dyddiol gyda Christnogion eraill yn eich ardal.

Yr Wythnos Weddi (5-11 Gorffennaf)
  • Bydd e-byst gweddi dyddiol yn cael eu hanfon yn ystod yr wythnos at y rhai sydd wedi dewis ymuno â’n rhestr i dderbyn newyddion gweddi. Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho’r e-byst gweddi neu dderbyn llyfrynnau trwy’r post.

Er mwyn sicrhau eich bod wedi cofrestru i dderbyn yr Alwad i Weddi, ewch draw i Wefan MEC.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram