• MEC/EMW

Defosiwn Dyddiol MEC - 21 Awst 2020

O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun

Philipiaid 2:8


Ni ddaeth ym mawredd brenin, ond daeth yn dlawd; nid fel etifedd y nefoedd, ond fel un o dras israddol. Roedd y lle y cafodd ei eni ynddo yn wael: nid dinas frenhinol Jerwsalem, ond Bethlehem, lle diarffordd. Fe'i ganed mewn stabl, a preseb oedd ei grud, y gwe pryfaid cop yn lenni o'i gwmpas a y bwystfilod yn gymdogion. Roedd yn blentyn i rieni tlawd ... yn amlwg o'u hoffrymau, ‘pâr o durturod’ (Luc 2:24), sef offrwm arferol y tlawd. Roedd Crist mor dlawd nes pan oedd eisiau arian, fe’i gorfodwyd i weithio gwyrth ar ei gyfer (Mathew 17:27). Pan fu farw ni wnaeth unrhyw ewyllys. Daeth i'r byd yn dlawd.


Pam y daeth? Er mwyn iddo gymryd ein cnawd, a'n gwaredu; er mwyn iddo ein cynnwys yn ei deyrnas. Roedd yn dlawd, er mwyn iddo ein gwneud ni'n gyfoethog. Fe'i ganed o forwyn, er mwyn inni gael ein geni o Dduw. Cymerodd ein cnawd, er mwyn iddo roi ei Ysbryd inni. Gorweddai yn y preseb fel y gallem ni orwedd ym mharadwys. Daeth i lawr o'r nefoedd, er mwyn iddo ddod â ni i'r nefoedd ...


Cymryd ein cnawd oedd un o gamau isaf cywilydd Iesu. Darostyngodd ei hun yn fwy wrth orwedd yng nghroth y Forwyn nag wrth hongian ar y groes. Nid cymaint fod dyn wedi marw, ond i Dduw ddod yn ddyn oedd rhyfeddod gostyngeiddrwydd. Gwnaethpwyd ef ‘yn wedd dynion’ (Phil. 2: 7). Roedd i Grist ddod yn gnawd yn fwy o ostwng nag i'r angylion gael eu gwneud yn fwydod ... Tynnodd ei hun o wisg ei ogoniant, a gorchuddiodd ei hun â charpiau ein dynoliaeth.


— Thomas Watson, A Body of Divinity, pp. 136-137 (B.T.)


Allan o Daily Devotions from the Puritans – gan Wasg Bryntirion (awdur I.D.E. Thomas)


Nodyn: O hyn allan fydd y Defosiwn Dyddiol ar gael dros ebost yn unig. I danysgrifio, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

17 views0 comments

Recent Posts

See All