• MEC/EMW

Cynnwys 'BalaLite' ar gael ar lein

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd i Bala Lite ar ddechrau'r wythnos hon. Rydym yn gobeithio fod y gynhadledd wedi bod yn anogaeth a her i bawb, er nad oedd modd i ni fod yn y Bala eleni! Mae'r sesiynau i gyd ar wefan MEC er mwyn i chi dal lan ar y rhai a gollwyd, neu i wylio nhw eto - cliciwch yma i weld.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram