• MEC/EMW

Cyfarfod Gyda'n Gilydd

Bob nos Lun mae criw o arweinwyr eglwysi a gweinidogion yn dod at eu gilydd dros Zoom i rannu a gweddio gyda'u gilydd.

Croeso i rai eraill ymuno drwy gysylltu gyda steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

10 views0 comments

Recent Posts

See All