• MEC/EMW

Cyfarfod Gyda'n Gilydd

Bob nos Lun mae criw o arweinwyr eglwysi a gweinidogion yn dod at eu gilydd dros Zoom i rannu a gweddio gyda'u gilydd.

Croeso i rai eraill ymuno drwy gysylltu gyda steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

8 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram