• MEC/EMW

Cyfarfod agored i weinidogion bob wythnos

Mae MEC yn trefnu cyfarfod agored i weindigoin ddwy waith yr wythnos:

Cymraeg - Nos Lun am 8.00yh

Saeneg - Nos Iau am 8yh

Steffan Job sy'n esbonio mwy:

Mae mor bwysig fod gweinidogion yn cyfarfod gyda'u gilydd yn ystod y cyfnod yma. Medrwn rannu profiadau, syniadau, sialensau a bendithion.

Roedd y cyfarfod wythnos ddiwethaf mor fendithiol.

I gofrestru, gyrrwch ebost i steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

#arweinwyreglwysi


4 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram