• MEC/EMW

Cefnogi myfyrwyr yn yr eglwys yn ystod COVID-19: Profiad o’r Eidal

Updated: Apr 9, 2020

Pan ddechreuodd cyfyngiadau gael eu rhoi mewn lle yn yr Eidal o ganlyniad i COVID-19 dyma ni’n sylweddoli’n sydyn iawn fod angen addasu’r gwaith gyda myfyrwyr. 3 prif beth wnaethon ni’n syth oedd:


  • newid ein cyfarfodydd wythnosol i rai ar lein (Zoom)

  • darparu cyfleon eraill i gael cymuned ar lein (noson gemau, gwersi coginio, virtual coffee shop...)

  • rhoi system mewn lle i gadw cysylltiad efo myfyrwyr yn unigol (galwadau ffôn, negeseuon Facebook, Whatsapp ayyb)


Ar ôl dros fis mewn lock-down dyma rai pethau rydan ni wedi eu dysgu:


  • Mae’n bosib cynnal cymuned er gwaetha’r cyfyngiadau. Mewn llawer ffordd mae perthnasau gyda rhai myfyrwyr wedi dyfnhau.

  • Mae pawb yn wahanol yn sut mae nhw’n ymateb i’r sefyllfa ac mae angen doethineb i wybod sut i roi lle i bobl fynegi eu pryder tra’n gwneud yn siwr fod pobl ddim yn bod yn rhwystr i’w gilydd.

  • Does gan bawb ddim yn un access i’r we. Mae Zoom wedi bod yn rodd aruthrol i ni, ond mae sefyllfaoedd byw ac ariannol rhai myfyrwyr yn golygu nad ydyn nhw’n gallu cymryd rhan fel mae eraill. Dyma lle mae cyswllt personol drwy’r ffôn neu whatsapp (sy’n defnyddio llawer llai o data) mor hanfodol.

  • Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi cymorth ar sut i gadw’n iach. Mae nifer o’r myfyrwyr yn treulio hyd at 9 awr y dydd ar sgrin yn astudio. Gyda phob cyswllt cymdeithasol hefyd yn digwydd trwy sgrin yna mae cymryd rhan mewn cyfarfod arall arlein yn ormod i rai. Mae’n bwysig dysgu myfyrwyr sut i aros yn iach yn ystod y cyfnod yma: drwy fwyta’n iach, cael rwtin, ymarfer corff ayyb a ffeindio ffyrdd eraill o aros yn iach yn ysbrydol sydd ddim yn golygu bod ar sgrin drwy’r amser (e.e. cynllun darllen dyddiol, llyfrau cristnogol, help i ddatblygu bywyd gweddi personol).

  • Mae canolbwyntio ar sgrin yn llawer anoddach. Pan mae millenials yn treulio amser ar sgrin mae’n nhw wedi arfer a chael 10 sgrin ar agor ar yr un pryd a gallan nhw neidio o’u gwaith i instagram i gerddoriaeth ac yn ôl at eu gwaith o fewn 10 eiliad. Tydi canolbwyntio’n llwyr ar astudiaeth feiblaidd ar sgrin ddim yn dod yn naturiol, mae’n sgil sydd angen ei ddysgu.

  • Rydan ni wedi gorfod newid sut rydan ni’n dysgu dros y we. Fel rheol rydan ni’n ceisio newid gweithgaredd (gwrando, trafod, darllen, sgwennu rhywbeth i lawr...) bob 15 munud oleia er mwyn cadw sylw.

  • Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc i wasanaethu mewn ffyrdd newydd. Y myfyrwyr oedd y cyntaf i addasu i ffordd newydd o gyfarfod fel cymuned a maen nhw wedi bod yn help aruthrol i weddill yr eglwys i addasu. E.e dyma un o’n myfyrwyr ni yn rhoi galwad ffôn bersonol i rai o aelodau hŷn yr eglwys oedd yn cael anhawster i fynd ar Zoom i’w helpu nhw drwy’r broses o lawrlwytho’r app.


Heledd Job

3 views0 comments

Recent Posts

See All