• MEC/EMW

Brawd

15 Mehefin - 8 yr hwyr.


Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd.

Bydd y cyfarfod ar lein yma yn gyfle i rannu a gweddio.

Er mwyn cofrestru cysylltwch gyda Steffan Job (steffanjob@mudiad-efengylaidd.org) i dderbyn y manylion Zoom.

4 views0 comments

Recent Posts

See All