• MEC/EMW

Adnoddau defnyddiol gyda chanu emynau

Mae nifer o emynau newydd wedi eu hychwanegu at wefan http://www.gobaith.cymru/ yn ddiweddar.

Mae hefyd nifer o eglwysi ac unigolion wedi cynhyrchu recordiadau o emynau ar youtube:


Rhys Llwyd - https://www.youtube.com/channel/UC8gzHIXYaQ32sXSqye-0hmg/featured

Aled Myrddin - https://www.youtube.com/channel/UCnwiWer4kpVvt_ZGILPLYzw

Capel y Ffynnon - https://www.youtube.com/channel/UCA5RYrRNLOLZw27InrtmF9A

Capel Penuel Caerfyrddin - https://www.youtube.com/watch?v=mXg34lbx3gs

Caersalem Caernarfon - https://www.youtube.com/channel/UCBdib8Pdf79Td8FXfWVqRyA

29 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram