• MEC/EMW

Adnoddau Clwb Plant

Rydym wedi derbyn adnodd gwych i blant drwy law Elin Bryn sydd wedi ei baratoi gan nifer o weithwyr plant ac ieuenctid.


Mae'n cael ei gynhyrchu'n wythnosol ar hyn o bryd ac ar gael ar lein.


Enw'r adnodd wythnosol yw - ‘Clwb Plant Trwy’r Post’  


I dderbyn copi o'r adnodd cysylltwch gyda steffanjob@mudiad-efengylaidd.org


Pecyn wythnosol 1 (30/03/20) 

Iesu’n mynd i mewn i Jerwsalem.

Stori a gweithgareddau i’w gwneud adref tra nad ydym yn gallu cyfarfod. 


9 views0 comments

Recent Posts

See All