• MEC/EMW

Adnoddau ar lein

Mae Gwyn Rhydderch wedi bod mewn cysylltiad yn rhannu nifer o adnoddau ar gyfer eu defnyddio ar lein:


FFILMIAU EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

1. Cyfres Adnod ac Emyn

Gwrandewch ar ddarlleniad o’r Beibl a chanwch!

https://vimeo.com/showcase/6997788

2. Cyfres darlleniadau o’r Beibl

https://vimeo.com/showcase/6997823

3. Cyfres Holi hwn a holi’r llall.

Ffilmiau cadarnhaol ac adeiladol yw cyfres Holi Hwn a Holi’r Llall. Yn y gyfres cewch wrando ar brofiadau unigolion sydd wedi profi ffyddlondeb ac agosrwydd Duw.

https://www.ebcpcw.cymru/cy/adnoddau/ffilmiau/holi-hwn-a-holir-llall/

4. Cyfres Ffydd yn y gwaith.

Yn y gyfres hon, cewch ddysgu am brofiadau ffydd a gwaith Cristnogol gweithwyr maes EBC.

https://www.ebcpcw.cymru/cy/adnoddau/ffilmiau/ffydd-yn-y-gwaith/

5. Cyfres Ein Pregethwr gwadd heddiw yw…

Gallwch wylio a gwrando ar y bregeth o ddiogelwch eich cartrefi!

https://www.ebcpcw.cymru/cy/adnoddau/ffilmiau/ein-pregethwr-gwadd-heddiw-yw/

6. Cyfres TRI DIWRNOD

Mae’r pecyn ‘Tri Diwrnod’ yn cynnwys 5 ffilm a 5 astudiaeth Feiblaidd.

Gellir ei ddefnyddio gyda grŵp yn eich capel/eglwys, ar yr aelwyd, neu mae modd i unigolion hefyd ei ddefnyddio i ddysgu mwy am y Pasg a’i ganlyniadau.

Y ffilm:

https://www.ebcpcw.cymru/cy/adnoddau/tri-diwrnod/

Gwerslyfr:

https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/uploads/userfiles/files/Llawlyfr%20Tri%20Diwrnod.pdf

7. Pam cofio marwolaeth Iesu Grist?

Ffilm gan Arfon Jones.

https://vimeo.com/400342103

8. Pam dathlu’r Nadolig?

Ffilm gan Arfon Jones.

https://vimeo.com/376796784

15 views0 comments

Recent Posts

See All