This website is administered by the Evangelical Movement of Wales.

Further Information can be found on the main website:

www.emw.org.uk

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan Mudiad Efengylaidd Cymru.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar y brif wefan:

www.mudiad-efengylaidd.org

© 2020

Mudiad Efengylaidd Cymru - The Evangelical Movement of Wales

Elusen Gofrestredig  222407 Registered Charity

swyddfa@mudiad-efengylaidd.org office@emw.org.uk

  • Vimeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram